Lohan Qi Gong. Las 18 palmas de Buda (3 de 3) (15/11/2014)

Lohan Qi Gong. Las 18 palmas de Buda (3 de 3) (15/11/2014)